Omet al contingut
maquetes arquitectòniques

Maquetes com a màquines abstractes

La maqueta és un mapa,

una abstracció espai temporal,

que rebutja tota distinció formal entre contingut i expressió,

diagrama, com un model és un instrument de raonament, de pensament.

una màquina abstracta, és la condició intermèdia entre imatge i presència,

que no existeix necessàriament a priori en cap projecte

i  no té relació fixa amb la forma, la funció i la història.

PAVELLÓ MIES VAN DER ROHE

maqueta mies 4

MIES 1926​