Omet al contingut

Col·lecció Boucles

Basats en processos constructius lineals,
com en la naturalesa és la recreació d'estructures complexes
sobre la base de la seva simplicitat,
part de mòduls geomètrics on la seva estructura
es desenvolupa per mètodes recursius a partir d'ells.

040