col·lecció Tensegrity

Joies inspirades en les escultures que suren per compressió
i les harmonies musicals, on l’equilibri de les proporcions i el seu resultat sempre connota bellesa.
peces fetes de tubs de plata i cordes de piano.